Hem

Välkommen till Sällskapet Trädgårdsamatörerna Nordöstra Smålandskretsen, NÖS

 Trädgårdsamatörernas verksamhet – föredrag, växtmarknader, kurser, resor och sociala aktiviteter

Är du nyfiken på vår förening kom och gör ett besök på någon av våra aktiviteter och se om det är något för dig. Under arkiv kan du se bilder från föregående år.

 

Alla aktiviteter sker i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.

Vi har  samarbete med  Vimmerby hembygdsförening.

Web-master: staffan.soderberg@telia.com